Wtorek, 10.12.2019
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

Historia szkoły

W dniu 03.09.1962 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły w Brzozowie- Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Powstał on ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół, podobnie jak placówki w Płutowie, Zegartowicach, Papowie Biskupim. Rok szkolny 1962\63 rozpoczęło 141 uczniów w siedmiu oddziałach, w klasach I-III wprowadzono nowy program szkoły ośmioklasowej. Kierownik - Jan Brzeski zatrudniał pięciu nauczycieli: Julię Brzeską, p.Kichler, Henryka Grzonkowskiego, Bernadetę Marchlik, Zdzisława Jabłońskiego.

Historia szkoły w Brzozowie nie rozpoczęła się w 1962 roku, sięga ona początkiem lat przed II wojną światową. Wówczas istniała we wsi szkoła jednoklasowa, którą kierował Antoni Bielecki rozstrzelany w 1939 roku w trakcie masowej eksterminacji ludności Chełmna i okolic. Po wojnie placówka wznowiła swą działalność. Oto fragmenty zapisu w Kronice szkoły: " W dniu 12.03.1945 roku nastąpiło, po pięcioletniej przerwie, otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej w Brzozowie.(...) Do szkoły zapisało się 66 dzieci z Brzozowa, Watorowa i Osnowa, lecz liczba ich wzrastała z dniem każdym. Na końcu roku szkolnego było zapisanych 93 dzieci.(...) Młodzież uczyła się początkowo bez książek zupełnie, pisała na luźnych kartkach papieru i na tablicy. Dopiero z biegiem czasu coraz więcej dzieci zaopatrywało się w zeszyty i ołówki.(...) " 1.09.1945 roku na stanowisko kierownika szkoły powołano p. Tchórzewskiego, który z nauczycielką Moniką Kasprzakową uczyli w pięciu klasach. Lekcje odbywały się w wymagającym gruntownego remontu przedwojennym budynku szkoły i później dodatkowo w świetlicy wiejskiej.

P. Tchórzewski, celem uspołecznienia uczniów, powołał Samorząd Uczniowski, zaś Monika Kasprzakowa zainicjowała działalność koła PCK i biblioteki szkolnej. 1. 08. 1947 roku kierownikiem szkoły został Jan Brzeski. W tym czasie placówka liczyła sześć oddziałów, lekcje odbywały się w klasach łączonych pod kierunkiem dwóch nauczycieli. Od 1949 do 1953 roku dzieci uczyły się w siedmiu oddziałach, w latach 1954-1957 szkoła ponownie była placówką z sześcioma klasami, zatrudniającą trzech a od roku szkolnego 1957\58 czterech nauczycieli. W szkole uczyli: Izabela Szlachta, Julia Chowańska-Brzeska, Bernadeta Marchlik, Genowefa Zawadzińska, Stanisław Szmyd, p. Sarnowska, p. Kichler, p. Zięba, p. Reszczyńska, Henryk Grzonkowski. Obok zajęć lekcyjnych społeczność uczniowska corocznie organizowała i przeżywała Dzień Dziecka, Choinkę Noworoczną połączoną z wystawieniem jasełek, Dni Oświaty Książki i Prasy, 1 Maja, rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej. W czerwcu z finansową pomocą Komitetu Rodzicielskiego organizowano wycieczki, między innymi do Torunia, Ciechocinka, Poznania, Malborka, Trójmiasta. W 1958 roku powstał projekt budowy nowej szkoły w Brzozowie, gdyż dotychczasowa z trudem mieściła 120 uczniów w siedmiu oddziałach. Prace przy budowie rozpoczęły się w lutym 1961 roku i trwały do lipca 1962 roku. 21 lipca Jan Brzeski odebrał klucze do nowej szkoły, a 1 września Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego otworzyła swe podwoje dla uczniów i nauczycieli.

Rok szkolny1963\64 był ostatnim rokiem pracy Jana Brzeskiego. Organizowaniu i funkcjonowaniu placówki w Brzozowie poświęcił 17 lat. Na własną prośbę został przeniesiony na kierownicze stanowisko do jednej ze szkół w powiecie bydgoskim. Kierownictwo szkoły po Janie Brzeskim objął Czesław Domaradzki. Był on godnym kontynuatorem dzieła swojego poprzednika. Szkoła, ciągle jeszcze nowa, wymagała wiele starań i nakładów przy jej zagospodarowywaniu i upiększaniu. Kiedy zachodziła potrzeba, kierownik Domaradzki podejmował prace stolarskie, ogrodnicze. Do dziś wśród wyposażenia i pomocy szkolnych można spotkać niejedną rzecz przez niego wykonaną. W latach 60 i 70 w brzozowskiej szkole zatrudnieni zostali nauczyciele, którzy większą część swej kariery zawodowej poświęcili tej właśnie placówce. Byli to: Krystyna Domaradzka-34 lata pracy, Irena Styborska, Marian Narojczyk, Krystyna Szymańska przepracowali 30 lat, Wanda Pasek-25 lat pracy, Halina Hennig-24 lata pracy, Bożena Bagniewska-20 lat pracy w Brzozowie. W tym czasie w Zbiorczej Szkole Podstawowej w Brzozowie obok Samorządu Uczniowskiego i koła PCK istniał zespół taneczny prowadzony przez Krystynę Domaradzką oraz chór szkolny pod kierunkiem Ireny Styborskiej. Liczni uczniowie szkoły należeli do dwóch drużyn harcerskich im. Zawiszy Czarnego i Obrońców Westerplatte oraz drużyny zuchowej - Wesoła Gromada. Organizacją harcerską zajmowali się Krystyna Szymańska, Wanda Pasek i Marian Narojczyk. Do ciekawych wydarzeń z życia szkoły można zaliczyć korespondencyjną znajomość z Haliną Rudnicką - autorką lektury "Chłopcy ze Starówki" oraz znajomość korespondencyjną i osobistą z Janem Hoppe - marynarzem Polskich Linii Oceanicznych pływającym na statku „Hanka Sawicka”. Pan Hoppe kilkakrotnie gościł w Brzozowie, opowiadał uczniom o swoich przeżyciach i ciekawych wydarzeniach z rejsów do różnych zakątków świata, ofiarował szkole bogaty, niezwykle interesujący zbiór egzotycznych egzemplarzy fauny i flory. Obok zajęć lekcyjnych uczniowie corocznie przeżywali święta i uroczystości szkolne, a wśród nich niezapomniane biwaki na Górze św. Wawrzyńca organizowane z okazji Dnia Dziecka, jasełka bożonarodzeniowe i Choinki Noworoczne, wyjazdy do kina w Chełmnie i w Świeciu, do teatru w Toruniu oraz w okresie przedwakacyjnym wyjazdy na biwaki i wycieczki.

W 1978 roku stanowisko kierownika szkoły objęła Krystyna Domaradzka i piastowała je do 1985 roku.

W latach 1985-96 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzozowie był Roman Górecki ceniony i szanowany tak przez młodzież jak i współpracowników. W 1996 stanowisko dyrektora powierzono Halinie Hennig, jednak niespodziewana choroba nie pozwoliła jej objąć tej funkcji. Od 1996 do 1998 roku szkołą kierowała Bożena Bagniewska, po niej obowiązki dyrektora do 1999 roku pełniła Irena Styborska. W 1999 roku w wyniku przeprowadzonego konkursu dyrektorem szkoły została Ewa Żurawska-Kiliszek.

Jaką jest obecnie Tysiąclatka w Brzozowie świętująca jubileusz 40 - lecia ?

Po reformie jest to szkoła sześciooddziałowa z siódmym oddziałem przedszkolnym. Zatrudnia siedmiu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i czterech w wymiarze niepełnym. Kadra pedagogiczna to w większości nauczyciele z wykształceniem magisterskim, z uprawnieniami do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów. W szkole działa Samorząd Uczniowski, sklepik szkolny, reaktywowano działalność ZHP, w ramach którego istnieją dwie drużyny zuchowe. W kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych obok obchodów świąt państwowych, ważne miejsce zajmują wystawiane w okresie Bożego Narodzenia jasełka. Ich przygotowaniem od lat zajmuje się katechetka Iwona Piotrowska. Jasełka prezentowane są podczas szkolnego spotkania opłatkowego tuż przed feriami świątecznymi, a po Nowym Roku także dla mieszkańców wsi i w kościele farnym w Chełmnie. W 1999 roku uczniowie mieli zaszczyt i przyjemność przedstawić jasełka przed ks. biskupem Andrzejem Suskim, który na tę okazję został zaproszony do szkoły.

Dzięki dotacjom Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim oraz sponsorów - T. Moskala i Central Soi-obecnie Provimi Polska corocznie w czerwcu uczniowie wyjeżdżają na biwaki i wycieczki. Ponadto każdego roku organizowane są wyjazdy do Filharmonii Pomorskiej i Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, do kina w Chełmnie bądź do teatru w Toruniu. Szkoła korzysta z ofert spektakli, audycji muzycznych, przedstawień, z którymi artyści przyjeżdżają do Brzozowa.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, w których zwykle plasują się na czołowych miejscach.

W szkole od czterech lat organizowany jest konkurs kolęd, w którym uczestniczą przedstawiciele klas bądź całe klasy. Występujący prześcigają się w pomysłach na piękne, ciekawe zaprezentowanie znanych i popularyzowanie mniej znanych kolęd i pastorałek. Zwycięzcy szkolnego etapu konkursów recytatorskiego i ortograficznego z powodzeniem biorą udział w gminnych potyczkach mistrzów ortografii i poezji. Także w dziedzinie przyrody i ekologii uczniowie szkoły w Brzozowie wywalczyli wiele nagród i wyróżnień na szczeblach gminnym, powiatowym i regionalnym.

Od lat nauczyciele organizują nieodpłatnie zespoły wyrównawcze lub zespoły zainteresowań, których celem jest wyrównywanie braków bądź poszerzanie wiadomości z wybranych dziedzin. Fakt, że klasy w Szkole Podstawowej w Brzozowie są stosunkowo nieliczne, stanowi niezaprzeczalne dobrodziejstwo, gdyż pozwala to na indywidualną pracę tak z uczniami zdolnymi, jak i z tymi, którym należy poświęcić dodatkową uwagę. Ponadto uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego, w miarę potrzeby korzystają z rady i pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, a przede wszystkim pozostają pod kontrolą swoich nauczycieli. Między uczniami i nauczycielami istnieją przyjacielskie stosunki, a z przeprowadzonych ankiet i badań wynika, że uczniowie czują się w szkole dobrze i bezpiecznie. Placówka w Brzozowie szczyci się swoimi absolwentami, którzy już ukończyli takie uczelnie jak: Politechnika Gdańska, ATR i WSP w Bydgoszczy, UMK w Toruniu lub aktualnie studiują prawo, medycynę, teologię, kierunki techniczne.

Czego można by życzyć społeczności uczniowskiej, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Brzozowi?. Przede wszystkim kolejnych jubileuszy, co nie jest kurtuazyjnym życzeniem w zreformowanej rzeczywistości oświatowej, w której masowo zamyka się małe wiejskie szkoły. Życzyć należałoby dalszej dobrej współpracy między szkołą a władzami gminy Kijewo Królewskie. Oby uczniowie zdobywali podstawy wiedzy z ochotą, bez stresu, pod okiem przyjaznych im, oddanych swej pracy nauczycieli. Niech rodzice posyłają do szkoły swe dzieci ze spokojem i pełnym zaufaniem. Oby byli i przyszli absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzozowie zachowali o niej wdzięczne wspomnienia.

red. Marzanna Łukomska, "Czas Chełmna", 23.08.2002, nr 34.